Skolens fag

Undervisningen i 1.-9. klasse består af obligatoriske fag og valgfag. Derudover er der også nogle obligatoriske emner og understøttende undervisning.

Fag Klassetrin
Humanistiske fag  
Dansk Alle
Engelsk 1.-9. klasse
Kristendomskundskab Alle klassetrin undtagen 7.*
Historie 3.-9. klasse
Tysk eller Fransk 5.-9. klasse
Samfundsfag 8.-9. klasse
Naturfag  
Matematik Alle
Natur/teknologi 1.-6. klasse
Geografi 7.-9. klasse
Biologi 7.-9. klasse
Fysik/kemi 7.-9. klasse
Praktiske/musiske fag  
Idræt Alle
Musik 1.-6. klasse
Billedkunst 1.-5. klasse
Håndværk og design På et eller flere inden for 4.-7. klasse
Madkundskab På et eller flere inden for 4.-7. klasse

*I 7. klasse erstatter konfirmationsforberedelsen undervisningen i kristendomskundskab.

Obligatoriske emner

Ud over fagene indgår også tre obligatoriske emner i undervisningen i folkeskolen:

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning skal bidrage til en mere varieret skoledag. Understøttende undervisning kan ses som ekstra tid, hvor skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel.

Understøttende undervisning anvendes til forløb og læringsaktiviteter, der er knyttet til undervisningen i skolens fag og obligatoriske emner. Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

De almindelige regler om holddannelse gælder ikke for understøttende undervisning. Her kan skolen frit danne hold i klassen og på tværs af klasser og klassetrin.