Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

I førskolen får børnene mulighed for i trygge omgivelser at lære hinanden samt skolens struktur og rammer at kende. De bliver dermed fortrolige med Rismølleskolens rytme, normer og regler inden den egentlige skolestart. Samtidig får skolen også kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene går i førskole fra 1. marts til skolestart i august.

Førskolen følger sommerferieplanen for SFO. Dvs. der er fælles-SFO med Østervangsskolen, og i uge 29-30 er der lukket. I uge 26 har førskolen sit eget forløb fra onsdag-fredag.

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning her.

Sådan arbejder vi i førskolen

Rismølleskolens førskole har en daglig struktureret formiddag, som ligner det, børnene kender fra børnehaven.

Der vil blive tilrettelagt genkendelige forløb, som sigter mod undervisningens start i august og derved retter sig mod børnenes skoleparathed.

I eftermiddagstimerne vil børnene få de samme muligheder og tilbud som SFO'ens øvrige børn.

I Rismølleskolens førskole arbejdes der på:

  • at sikre en god overgang, hvor forældre og personale arbejder positivt sammen
  • at styrke børnenes sociale kompetencer
  • at skabe rum for at børnene kan indgå i gode relationer
  • at børnene bliver fortrolige og trygge ved SFO'ens rytme, de fysiske rammer og de voksne, der er omkring dem
  • at børnene opnår ansvarlighed overfor det nye fællesskab
  • at børnene får en sjov og lærerig tid i månederne inden skolestart

Målsætning

Målet for førskolen er at skabe en glidende overgang til det nye liv i skolen. Børnene får mulighed for i trygge omgivelser at lære hinanden samt skolens struktur og rammer at kende. De bliver dermed fortrolige med Rismølleskolens rytme, normer og regler inden den egentlige skolestart i august.

Gennem besøg og fællesaktiviteter med de nuværende 0. klasser får børnene også mulighed for at blive fortrolige med undervisningstidens rammer og lokaler.

Ved deltagelse i øvrige SFO-aktiviteter får børnene fortrolighed med strukturen i SFO’en, og de finder tryghed i fællesskabet med de ældre børn.

Dagligdagen

Strukturen i førskolen er tilpasset både børnehave og skole. Vi tilstræber, at børnene som minimum er her fra kl. 8:00-14:00. Hver dag starter og slutter med legetid. Kl. 9:00 er der samling og herefter frugt. Derefter følger aktiviteter, hvor hver ugedag har det samme emne fra uge til uge.

Vi vil selvfølgelig i de første uger bruge god tid på at lære hinanden godt at kende samt at færdes ude og inde på skolens område. Men relativt hurtigt sætter vi gang i aktiviteterne.

Førskolebørnene bliver fra begyndelse integreret i SFO’en. Nogle af de voksne fra førskolen bliver dog friholdt fra SFO’ens øvrige aktiviteter.