Rismølleskolen

Fællesskab - Dialog - Udvikling. Et godt valg for dit barn

Åbent hus

Kom til åbent hus på skolen torsdagden 28. september 2023 kl. 16.00-17.30

Skolens profil

Se vores profilvideo og skolesang. Vi vægter en høj grad af faglighed – kort sagt "Skolen for alle".

Kontakt os

Find kontaktoplysninger til skolen, ledelsen, teknisk og administrativt personale samt SFO.

Skolestart

Børn starter normalt i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år. Læs om skolestart og -indskrivning.