Rismølleskolen

Fællesskab - Dialog - Udvikling. Et godt valg for dit barn

Skolens profil

Se vores profilvideo og skolesang. Vi vægter en høj grad af faglighed – kort sagt "Skolen for alle".

Kontakt os

Find kontaktoplysninger til skolen, ledelsen, teknisk og administrativt personale samt SFO.

Skolestart

Børn starter normalt i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år. Læs om skolestart og -indskrivning.

Sygdom og andet fravær

Er dit barn sygt eller på anden måde forhindret i at komme i skole? Se hvad du skal gøre.