Skolebestyrelse

I skolebestyrelsen samarbejder forældre, skolens personale og elever om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelsen arbejde består bl.a. i at fastsætte principper for skolens virksomhed, f.eks. principper for undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem.

Medlemmer af skolebestyrelsen

Formand

Mogens Winther

Næstformand

Frank Greibe Nielsen

Forældrerepræsentanter

Stine Ditlev Mouritsen

Svend Aage Vedstesen

Thomas Thorup Jensen

Trine Bach Valsted

Medarbejderrepræsentanter

Erling Stegger Toft-Rytter

Jannie Zajkovska

Elevrepræsentanter

Emil Marcel Lilliendal Krassel

Ledelsesrepræsentanter

Jan Pedersen
Tlf.: 3034 0416

Lene Aarslev Kristensen
Tlf.: 2159 3013

Mette Hadberg Ernstsen
Tlf.: 2383 0884