Skolebestyrelse

I skolebestyrelsen samarbejder forældre, skolens personale og elever om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelsen arbejde består bl.a. i at fastsætte principper for skolens virksomhed, f.eks. principper for undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem.

Medlemmer af skolebestyrelsen

Formand

Mogens Winther

Næstformand

Frank Greibe Nielsen

Forældrerepræsentanter

Stine Ditlev Mouritsen

Svend Aage Vedstesen

Thomas Thorup Jensen

Trine Bach Valsted

Medarbejderrepræsentanter

Erling Stegger Toft-Rytter

Jannie Zajkovska

Elevrepræsentanter

Emil Marcel Lilliendal Krassel

Ledelsesrepræsentanter

Pernille Skaaning Engamo Pernille.engamo@randers.dk

Pia Moltzen Pia.Moltzen@randers.dk

Mette Hadberg Ernstsen Mette.Hadbjerg.Ernstsen@randers.dk