Læringscenter

Det pædagogiske læringscenter skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag.

Det centrale ved læringscentret er udvikling og understøttelse af læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt understøttelse af lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Hvad er et læringscenter?

Læringscentret var før i tiden (og er nogle steder stadig) kendt som skolebiblioteket.

Betegnelsen "det pædagogiske læringscenter" signalerer et fokusskifte for læringscentrets aktiviteter. Hvor den tidligere bekendtgørelse for læringscentret fokuserede på en række servicefunktioner, er der nu fokus på læringsrettede aktiviteter.

Skolens pædagogiske læringscenter er en central del af skolens læringsmiljø. Dets fornemste opgave er at fremme elevernes selvaktivitet, lære- og læselyst, styrke og udvikle både pædagogisk nytænkning og eksisterende områder samt yde pædagogisk vejledning til såvel skolens elever som det pædagogiske personale.

Det pædagogiske læringscenter stimulerer alle sanser. I dagligdagen fungerer det som klasseværelsets forlængede arm, hvor der søges informationer, produceres og præsenteres opgaver samt lånes og læses bøger for læringens, oplevelsens og interessens skyld.

Rismølleskolens læringscenter

Rismølleskolens læringscenter er godt på vej til at være meget andet end et traditionelt bibliotek. Vi arbejder på at gøre det til skolens pædagogiske servicecenter, hvor elever og lærere ved hjælp af forskellige medier kan søge i informationsmængden.

PC'er

Når der arbejdes med projekter eller overordnede temaer, kræves der ofte en langt større vidensmængde end de almindelige grundbøger rummer.

På læringscentret er der opstillet flere PC’er med adgang til internet for at sikre, at eleverne kan arbejde med opgaverne på en tidssvarende og engagerende måde.

I 10-frikvarteret er biblioteket åbent, og her kan eleverne også bruge PC’erne.