Læringscenter

Skolens pædagogiske læringscenter – tidligere kendt som skolebiblioteket – er en central del af skolens læringsmiljø.

Rismølleskolens læringscenter er godt på vej til at være meget andet end et traditionelt bibliotek. Vi arbejder på at gøre det til skolens pædagogiske servicecenter, hvor elever og lærere ved hjælp af forskellige medier kan søge i informationsmængden.

Når der arbejdes med projekter eller overordnede temaer, kræves der ofte en langt større vidensmængde end de almindelige grundbøger rummer. På læringscentret er der opstillet flere PC'er med adgang til internet for at sikre, at eleverne kan arbejde med opgaverne på en tidssvarende og engagerende måde.

I 10-frikvarteret er biblioteket åbent, og her kan eleverne også bruge PC'erne.

I læringscentret kan eleverne også låne og læse bøger for læringens, oplevelsens og interessens skyld.