Princip for vikardækning

Skolen tilstræber at have faste, velkendte vikarer tilknyttet skolen eller at benytte skolens faste personale.

Det er skolens mål at sikre skolens elever en så god og kontinuerlig skolegang som muligt. Skolen søger derfor altid at give den bedste vikardækning under hensyntagen til fraværets årsag og elevforudsætningerne i den givne situation. Indsættelsen af en vikar kan ske dels for at have et forsvarligt tilsyn med eleverne og dels for at gennemføre den planlagte undervisning.

Skolen tilstræber fortsat at have faste, velkendte vikarer tilknyttet skolen. Hermed vil de være kendt af eleverne, have kontakt til lærerstaben og kende til skolens øvrige principper. Som arbejdsmulighederne er aktuelt for lærere, kan det ikke forventes, at vikarerne er læreruddannede, men de ansættes efter de bedst mulige kvalifikationer.

Som udgangspunkt for skolens vikardækning gælder følgende:

  • Hvis muligt benyttes skolens faste personale. Hvis det ikke er muligt, tilstræbes at benytte skolens faste vikarer.
  • Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers længerevarende fravær.
  • Ved kendt fravær skal underviseren have udarbejdet en vikarplan.
  • Det tilstræbes, at der er udarbejdet fagligt materiale til benyttelse ved pludselig opstået behov for vikardækning.
  • Gældende for 7., 8. og 9. klasse: I mellemtimer kan eleverne blive sat til at arbejde alene med nabodækning. Dvs. at en lærer i naboklasse indimellem vil se til, at forholdene i klassen er acceptable. Dette sker kun, hvis der forudgående er truffet aftale imellem lærerne.