Princip om lejrskoler og studieture

Klasseteamet/klasselæreren er ansvarlig for at vælge steder og indhold, som passer til elevernes alder, behov og udvikling.

Betaling til forplejning i forbindelse med studietur må højst udgøre 75 kr. per dag.

Skolen giver ligeledes et bidrag per dag.

Studietur

Eleverne i udskolingen skal på en studietur på maks. 4 dage med 3 overnatninger. Studieturen kan være variabel, dvs. ikke nødvendigvis samlede dage.

Ønsker et klasseteamet undtagelsesvis at fravige principperne ved f.eks. at gøre en studietur et døgn længere eller tage af sted på et andet klassetrin, kan dette lade sig gøre. Det skal dog først godkendes i skolebestyrelsen og af skolelederen.