Princip om elevfravær

Princippet omhandler, hvordan du skal give besked om planlagt fravær og sygefravær.

Planlagt frihed på op til 2 dage skrives på Aula som en besked til teamet. Ved planlagt frihed på og over 3 dage skal der mindst 4 uger før søges tilladelse til hos skolelederen.

Anmodning om planlagt frihed vil bero på en individuel vurdering, der tager udgangspunkt i følgende 4 kriterier:

  1. Elevens tilegnelse af kundskaber
  2. Elevens motivation og læringsparathed
  3. Elevens alsidige udvikling
  4. Andre elevers tilegnelse af kundskaber og færdigheder.

Ved planlagt fravær kan undervisningsforløb og lektier findes på Min Uddannelse under forløbsbeskrivelser og i lektiebogen. Det er forældrenes ansvar at sikre elevens undervisning under planlagt fravær.

Sygefravær for elever i 3., 4., 5. og 6. klasse meddeles via Aula, som en besked til teamet. Forældre til elever på de øvrige årgange skal dagligt give besked via fraværstelefonen på nummer 5118 5658 mellem kl. 07.30 og 08.00.

Der føres dagsfravær fra morgenstunden for elever i 0.-6. årgang og lektionsfravær ved lektionens begyndelse for øvrige årgange.

Det er altid muligt at rette henvendelse til skolens kontor med opklarende spørgsmål.