Skolens profil

Rismølleskolen i Dronningborg er en skole med elever fra 0.-9. klassetrin

Rismølleskolen er go'

Et musikalsk indblik i Rismølleskolens hverdag.

I foråret 2022 gik Rismølleskolen i gang med at få lavet en skolesang. Den randrusianske sangskriver og musiker Thomas Lennert blev hyret til at skrive den, Tom Lindby til at producere den og spille trommer, Amanda Hjuler til at synge den, Sune Lyster til at spille bas og Bo Janting Christensen til at filme den.

Elever, personale, forældre og ledelse har bidraget til indholdet i teksten, og 4. årgang 21/22 samt personale har deltaget i både indspilning af musikken og videoen.

Fællesskab - Dialog - Udvikling

Vi vægter høj grad af faglighed (trivsel og tilstedeværelse) – kort sagt "Skolen for alle".

Skolen er afdelingsopdelt i afdeling 1 (0.-4. klasse) og afdeling 2 (5.-9. klasse). Skolen har en førskolegruppe, hvor alle børn til kommende børnehaveklassebørn er indskrevet.

På skolen har vi medarbejdere, der har specialiseret sig indenfor AKT (adfærd, kontakt og trivsel) eller har kompetencer indenfor den faglige specialundervisning. Trivsel, bevægelse og sundhed er gennemgående temaer for skoledagen hos os. Både skolen og SFO'en har et godt samarbejde med Idrætsfritidsordningen, beliggende i Dronningborg Hallen.

Vi har en fast tradition omkring deltagelse i Doktorparkløbet, Fladbroløbet og Fjordløbet, og vi har også deltaget i projektet "Randers Cykelby" samt "Schools on the Run". Randers Ungdomsskole varetager undervisningen i valgfag. Dette for at sikre eleverne mange flere muligheder at vælge imellem.

Specialstøtte

På Rismølleskolen tilbydes elever med faglige vanskeligheder i dansk og/eller matematik støtteundervisning (faglig støtte).

Elever, der er diagnosticeret ordblinde, vil blive tilbudt IT-hjælpemidler i klassen.

Der er også mulighed for at give støtte til elever, grupper eller klasser med andre problemer (personlig eller social støtte).

Eleverne visiteres til specialundervisningen i samarbejde med lærere/pædagoger, PPR og forældre, og der udarbejdes handleplan for den enkelte elev.

Elever med udfordringer i pauserne har mulighed for at få støtte.

Der vil være mulighed for at give et planlagt og tidsbegrænset tilbud til de elever, der har sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder i et omfang, der gør det svært for dem at begå sig i det store fællesskab i klassen. Målet er, at eleven efter en given periode atter sluses ud i klassen eller evt. til andre undervisningstilbud.

Forældrebesøg

Vi har åbent hus-arrangementer i børnehaveklasserne og de mindste klasser med jævne mellemrum. Her inviteres forældre til at deltage i klassens daglige arbejde.

Den første fredag i hver måned er der forældrekaffe kl. 7.30-8.15 samt kl. 13.30-14.15

Herudover har vi ikke faste dage, hvor forældrene kan møde op på skolen og være med i klassen.

Det skal dog understreges, at forældre altid er velkomne efter aftale med klasselæreren.
Forældre, som kommer på besøg, skal være forberedte på at skulle give en hjælpende hånd i hele klassen.

SFO’en afholder åbne arrangementer flere gange i løbet af året.