Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Rismølleskolen.

Skolepatruljen

Elever fra skolens 7. klasser deltager frivilligt i skolens skolepatrulje, der hjælper eleverne over fodgængerovergangene på Rismøllegade.

Selv om der står skolepatruljer ved disse overgange, er skolevejen stadig forældrenes ansvar.

De voksne er rollemodeller for børnene, så derfor gør skolen meget ud af at opfordre forældrene og personalet til altid at bruge fodgængerovergangene.

Man skal også huske på, at skolepatruljen ikke altid er til stede. F.eks. kan lejrskoler, prøver og sygdom bevirke, at de ikke altid er i funktion.

Når skolepatruljen er i funktion, skal alle elever rette sig efter deres anvisninger. Forældre og andre voksne bør foregå med et godt eksempel og gøre ligeså.

Mange forældre kører børnene i skole, hvilket skaber meget trafik - specielt om morgenen.

Cykelregler

Alle elever har tilladelse til at cykle i skole, men det tilrådes, at eleverne tidligst begynder at cykle i 3. klasse.

Skolen stiller cykel- og knallertparkeringsplads til rådighed, men påtager sig herudover i øvrigt intet ansvar for cyklerne og knallerterne.

Beskadiges en cykel eller knallert ved uagtsomhed eller direkte hærværk, gør vi fra skolens side, hvad vi kan for at finde ud af, hvem der står bag, så der kan pålægges et erstatningskrav fra den skadelidte. Det er altså ikke skolen, som stiller erstatningskrav, men udelukkende den, det er gået ud over.

Der må ikke cykles eller køres på knallert i skolegården.

Cyklistprøven

Eleverne i skolens 6. klasser deltager i den årlige cyklistprøve, som afholdes i september måned. Efter cyklistprøven forventes eleverne selv at kunne cykle til arrangementer eller undervisning, der er placeret uden for Rismølleskolen.

Gratis transport til skole

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.