SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Rismølleskolens SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

Vores SFO er placeret i et hus beliggende i sydenden af skolens grund. I dette hus er 0. og 1. klassernes klasselokaler også placeret. Udeområdet er helt nyrenoveret.

SFO om morgenen

I morgen SFO fra 6.30-7.30 serveres der morgenmad til de børn, der har lyst. Ellers bliver der hygget med spil, kreative aktiviteter. Gymnastiksalen bliver åbnet kl 7.30-7.55.

Når børnene møder ind i SFO, skal de selv taste sig ind i vores registreringssystem, Tabulex. Det samme når de skal hjem. Her taster de sig ud og siger farvel til en af de voksne der er i SFO den pågældende dag. Ud over 10-mad og madpakken skal børnene også have en eftermiddagsfrugtpose med til SFO. Vi har et særskilt køleskab til disse.

SFO om eftermiddagen

Om eftermiddagen lægger vi vægt på at tilbyde forskellige aktiviteter. Vi har grundlæggende altid nogle kreative aktiviteter, nogle bevægelsesaktiviteter og aktiviteter ude. Vi svømmer typisk en fast dag om ugen, ligesom der en dag om ugen er computertid. Om eftermiddagen har vi mange af skolens områder til rådighed; gymnastiksalene, skolegårdene, svømmesalen, vores egen nye legeplads og andre rum, som vi kan have gavn af om eftermiddagen.

SFO i løbet af året

I SFO-tiden prøver vi at styrke børnene i forskellige sociale relationer. Vi hjælper og støtter børnene til at deltage i de forskellige aktiviteter, som vi tilbyder i SFO. Vi har dog stadig en forståelse for, at mange er trætte efter en lang skoledag og har måske allermest lyst til at lege.

I løbet af året, har SFO nogle faste traditioner. Som eksempler kan nævnes:

  • markedsdag
  • bag for en sag
  • scenen er din
  • diskofest

Vi tager på koloni med 0.-3. klasses børn der går i SFO i den første uge af børnenes sommerferie.

1. marts byder vi velkommen til de nye førskolebørn, der begynder i 0. kl. efter sommerferien. Førskolen laver særskilte aktiviteter i uge 27.

I Rismølleskolens SFO er der plads til alle børn. Vi gør meget for, at alle skal føle sig velkommen og godt tilpas. Her er der tid, rum og plads til at bevæge sig, fordybe sig og lege. Børn kan være sammen med børn og skabe relationer på tværs af klasser og årgange.