Værdigrundlag

På Rismølleskolen vægter vi både den sociale og den faglige trivsel højt.

Vi ser stor vigtighed i at skabe en varieret hverdag med spændende læringsmiljøer, vekslende undervisningsformer og høj faglighed for de enkelte elever. Samtidig skal eleverne lære i et trygt og nærværende klasserum med engagerede lærere og pædagoger, som samarbejder tæt om de enkelte elever, klasser og årgange. 

Vi arbejder ud fra Rismølleskolens fælles værdigrundlag: dialog, fællesskab og udvikling.

Du kan læse mere om skolens værdier for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling under de enkelte afdelinger.