UU's vejledning

UU vejleder eleverne i udskolingen om deres muligheder efter 9. klasse og vurderer, om eleverne er uddannelsesparate.

UU står for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Målet for UU’s arbejde er, at alle unge vælger, påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

I grundskolen er der to hovedspor i UU’s vejledning:

 1. Kollektiv vejledning til de uddannelsesparate elever.
 2. Udvidet vejledning til de ikke uddannelsesparate elever.

Kollektiv vejledning (klassevis) kan indeholde:

 • Introduktion til uddannelsessystemet, uddannelsesguiden og eVejledning
 • Ung til ung vejledning, hvor I som forældre også er inviteret med
 • Introduktionskurser til 2 ungdomsuddannelser
 • Information om ansøgningsprocessen

Udvidet vejledning (individuelt eller i grupper) kan indeholde:

 • Individuelt tilrettelagte vejledningsforløb
 • Brobygning i 9. klasse (obligatorisk)
 • Individuelle vejledningssamtaler
 • Gruppevejledning og workshops
 • Ekstra praktik og ekstra brobygning
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning
 • Mentor

Du kan læse mere om UU Randers og vejledning i 7.-9. klasse her.

Rismølleskolens UU-vejleder

Rismølleskolens UU-vejleder er Anni Hansen.

Anni kan kontaktes på telefon 40 33 35 25 eller e-mail anni.hansen@randers.dk.