Trivselsmåling

Som et krav i den nye folkeskolereform skal alle folkeskoler fremover måle elevernes trivsel én gang om året.

På Rismølleskolen er vi optaget af vores elevers trivsel for at skabe gode relationer og stærke læringsmiljøer for alle børn og unge. Trivselsmålingen skal være en del af skolens arbejde med at forbedre elevernes trivsel.

Hvad er trivselsmålingen?

Trivselsmålingen består af et elektronisk spørgeskema, som eleverne fra 0.-9. klasse skal besvare. Spørgsmålene handler om elevernes oplevelse af trivsel, undervisningsmiljø samt ro og orden i klassen. Elever i 0.-3. klasse skal svare på 20 spørgsmål, og elever i 4.-9. klasse skal svare på 40 spørgsmål. Trivselsmålingen giver eleverne mulighed for at tilkendegive deres mening om, hvordan de har det i deres skolehverdag.

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle skoler og uddannelsessteder udarbejde en UMV mindst hvert tredje år.