Sundhedsplejen

En god sundhedstilstand er en af forudsætningerne for, at børn befinder sig godt i skolen og får udbytte af undervisningen.

Rismølleskolens sundhedsplejersker er:

Heidi Mølgaard Simonsen
Telefon: 51 56 24 05
E-mail: heidi.moelgaard.simonsen@randers.dk
Træffetid torsdag

Inger Margrethe Dahl
Telefon: 24 43 89 40
E-mail: imd@randers.dk
Træffetid mandag og tirsdag fra kl. 08.00-12.00

Hvad laver sundhedsplejersken på skolen?

Skolesundhedsplejersken arbejder med at fremme børns sundhed på både det fysiske, psykiske og sociale område. Det foregår dels gennem sundhedssamtaler, hvor børnene taler med sundhedsplejersken enkeltvis eller i små grupper og dels gennem pædagogiske aktiviteter og undervisning i klassen.

Tilbud hos sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Randers Kommune har følgende tilbud til skolebørn:

0. klasse
Individuelle samtaler med alle børn og deres forældre. Ved samtalen vil børnene blive vurderet i forhold til den motoriske udvikling, deres højde og vægt samt en syns- og hørescreening.

1. klasse
Sundhedscirkus: Et pædagogisk tilbud der har som formål at fremme de yngste elevers sundhed. Gennem leg skaber børnene deres eget billede af, hvad sundhed er.

3. klasse
Dreng - pige - hvad vil det sige? Undervisning der har som formål, at børnene får en god selvaccept af deres kroppe, er stolte af deres køn og ser den forestående pubertet som en positiv udfordring.

4. klasse
Individuelle samtaler med alle børn. Samtalerne tager udgangspunkt i et selvværdsscreeningsskema. Fokus i samtalen er selvværdsstyrkende. Herudover indgår højde- og vægtmåling.

5. klasse
Pubertetsundervisning i samarbejde med klassens lærer.

6. klasse
Synsscreening.

8. klasse
Individuelle samtaler med alle børn. Der anvendes et samtaleskema, og samtalen tager udgangspunkt i den enkelte elevs dagsorden. Herudover indgår måling af højde og vægt samt hørescreening. Seksualundervisning i samarbejde med en lærer.

Udover det faste tilbud kan sundhedsplejersken også bruges, hvis et barn har et særligt behov, som det og/eller dets forældre ønsker hjælp til. Det kan være vanskeligheder, der er relateret til barnets fysiske, psykiske eller sociale sundhed, f.eks. overvægt. I sådanne situationer kan det enten være barnet selv, forældrene eller barnets lærer, der tager kontakt til sundhedsplejersken. Hvis det er læreren, der tager kontakt til sundhedsplejersken, sker det efter aftale med barn og forældre.