Mobning

Vi vil ikke acceptere mobning på Rismølleskolen!

De voksne tager børns klager alvorligt

Synlige voksne i frikvartererne

Voksne sender tydelige signaler om, at mobning ikke accepteres.

Der gives tid og rum til at følge op på klager fra børn; kammeratskabssamtaler med gruppe eller ”medarbejdersamtaler” med det enkelte barn.

Børn tager hinanden alvorligt

”Trin for trin” eller tilsvarende i de små klasser

Arbejder med emnet, diskuterer, oplyses om, hvad de kan gøre.

Kammeratskabsregler i klasserne

Deltage i sociale konflikthåndteringsmøder

Sociale fødselsdage

Fælles oplevelser

Fælles oplevelser til at styrke ”vi-kultur” på skolen eller i den enkelte klasse

Fælles emneuge

Emneuger med socialt sigte

Forældrene inddrages

Forældrene orienteres om vigtigheden af deres opbakning, deres omtale af andre børn, forældre og personale og at de ikke skaber skel (eks. ved fødselsdage). Læs mere om emnet her.

Forældre inddrages i at løse konflikter.

Handleplan når der sker mobning

Niveauer med stigende indsats

  • Pædagog eller lærer søger at løse problemet – øvrige voksne orienteres – ressourcepersonen inddrages (AKT) – plan for forebyggende aktiviteter
  • Ledelsen inddrages. Voksenteam, SFO/lærer, forældre inddrages. Markering af at mobning ikke accepteres. Opfølgning i en periode med evaluering
  • Øget indsats over for børn og forældre. PPR inddrages. Evaluering. Inddragelse af relevante eksterne parter
  • Mobberen opfordres til at finde en anden skole - sidste udvej